Obchodní právo

  Vypracujeme a zrevidujeme všech typů obchodněprávních smluv, včetně jejich změn i ukončování:

  • Kupní smlouva
  • Smlouva o prodeji či pachtu obchodního závodu
  • Smlouva o úvěru
  • Licenční smlouva
  • Smlouva o úschově
  • Příkazní smlouva
  • Zasilatelská smlouva
  • Smlouva o přepravě věci
  • Smlouva o obchodním zastoupení
  • Smlouva o společnosti (dříve sdružení)
  • Smlouva o tichém společenství
  • Konkurenční doložky
  • Inominátní (nepojmenované/netypické smlouvy)

  Zajistíme také vše potřebné k náhradě škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení v obchodních vztazích. Pomůžeme při mimosoudním či soudním vymáhání pohledávek, či při sepsání nebo vymáhání pohledávek ze směnek a šeků.

  Zabýváme se i duševním vlastnictvím (autorskélicenční smlouvy, přihlášky ochranných známek, patentů a jiných forem duševního vlastnictví, včetně zastupování v soudních sporech).

  Čeká vás insolvenční řízení? I zde vás zastoupíme! Sepíšeme s Vámi dlužnický i věřitelský insolvenční návrh na insolvenci a oddlužení, přihlášku pohledávky věřitele do řízení, včetně případného zastupování v souvisejících sporech.

Samozřejmě vás můžeme zastupovat v těchto řízeních:

 • občanské soudní řízení
 • mimosoudní jednání o narovnání (včetně spotřebitelského ADR)
 • rozhodčí řízení
 • řízení o odvolání a o dovolání
 • zahájení exekuce návrhem
 • insolvenční přihláška věřitele