Korporátní právo

Nabízíme služby malým a středně velkým subjektům.

Obchodní korporace (všech forem - s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstva)

 • zakládání předpřipravených společností
 • přeměny (fúze, rozdělení, změna formy)
 • likvidace
 • smluvní agenda - sepsání, revize, dodatky (viz obchodní právo)

Neziskové organizace (spolky, ústavy, nadace, společenství vlastníků jednotek, o.p.s., církve a náboženské společnosti)

 • založení nové neziskovky
 • přeměny (fúze, rozdělení, změna formy)
 • změna sídla, statutárního orgánu, stanov
 • smluvní agenda - sepsání, revize, dodatky (viz obchodní právo)

Veřejné organizace (příspěvkové apod.)

 • poradenství ohledně registru smluv
 • smluvní agenda - sepsání, revize, dodatky (viz obchodní právo)

Služba Virtuálního sídla

 • umístění sídla
 • vyzvedávání pošty

Obchodní rejstřík

 • zápisy nově vzniklých právnických osob
 • změny sídla společnosti
 • změny obsazení statutárního orgánu
 • změny stanov
 • výmaz z rejstříku

Manažerské právo

 • pracovní smlouvy
 • smlouvy o výkonu funkce
 • konkurenční doložky