Advokátní úschova

Advokátní úschova peněz je nejbezpečnější variantou ochrany práv smluvních stran při prodeji nemovitosti, neboť vylučuje riziko dispozice kupní ceny prodávajícím před zápisem vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí a na druhé straně zajišťuje prodávajícímu, že kupní cena byla již v plné výši kupujícím složena.

Nabízíme Vám tento způsob zajištění Vaší koupě nebo prodeje nemovitostí standardním způsobem, tedy uložením celé částky kupní ceny po dobu převodu nemovitostí v katastru na našem účtu advokátní úschovy a její převedení prodávající straně po zdárném dokončení převodu.

Jsme připraveni i na alternativy jednání s bankami v případě, že bude zapotřebí sjednat či ukončit hypoteční smlouvy nebo jinak refinancovat nemovitost.